0933 463 368

Cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/08/2022

Tập đoàn Bcons cập nhật tiến độ thi công dự án Bcons Plaza ngày 16/08/2022: đang thi công các công tác hoàn thiện.

    

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.